MACAR FİĞ

0,00 TL

03 Nisan 2013 10:57 | 9039 kez incelendi

Facebook'ta Paylaş

MACAR FİĞ

MACAR FİĞ

Macar Fiği Neden Önemlidir?

Macar fiği, son yıllarda ülkemizde ekimi yaygınlaşan fiğ türlerinden birisidir. Bitkinin önemli olmasını sağlayan en önemli özellik; yerli fiğe nazaran soğuklara daha dayanıklı olmasıdır. Bundan dolayı Doğu Anadolu şartlarında dahi kışlık olarak yetiştirilebilmektedir. Kurağa dayanıklı olduğu için kıraç şartlarda da yetiştirilebilir. Ayrıca ağır-killi topraklara uyum sağlayabilmesi diğer önemli özelliğidir.

Macar fiği ot verimi ve besleme değeri yüksek bir bitkidir. Sulanabilen alanlarda dekara 700-800 kg kuru ot üretmektedir. Çiftlik hayvanları ince gövdeli ve bol yapraklı olan macar fiği otunu severek yemektedirler. Tarlalarda ekim nöbeti sistemleri içerisinde kullanıldığı zaman; toprak verimliliğini artırır, suyu ekonomik kullanır ve tarlayı yormaz. Bu nedenle nadas alanların da başarı ile kullanılabilir.   

Hangi Topraklarda Yetişir?

Macar fiği, ağır-killi topraklar da dahil hemen hemen her çeşit toprakta yetişebilir. Ancak derin, kalkerli ve verimli topraklarda daha yüksek verim alınabilir. Kumlu topraklar iyice gübrelenmedikçe fiğ tarımına uygun değildir.   

Tohum Yatağı Nasıl hazırlanır?

Tohumları büyük olduğundan yonca kadar çok iyi hazırlanmış bir tohum yatağına ihtiyaç yoktur. İlkbaharda ekim yapılacaksa sonbaharda derin bir sürüm yapılmalı ve ilkbaharda da toprak hafif bir şekilde kabartılmalıdır. Güzlük ekimlerde ise buğdaydan sonra fiğ ekilecekse bitki anız ve sapları diskaro ile parçalanarak toprağa gömülmeli ve tohum yatağı hazırlanmalıdır.

Ekim

Macar fiği soğuğa dayanıklı olduğu için genellikle sonbaharda güzlük olarak ekilir. Doğu Anadolu’da ekim zamanı 15 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasıdır. Macar fiği yalnız  ekildiği zaman dekara 8-12 kg tohumluk kullanılmalıdır. Ekimler, mibzer ile yaklaşık 20 cm sıra aralığında yapılmalıdır. Macar fiğinin en büyük dezavantajı çok fazla dallanmasından dolayı ince saplarının yatmasıdır. Yatmayı önlemek için tahıllarla (arpa, buğday, yulaf veya çavdar) karıştırılarak ekilmesi faydalıdır. Tahıllarla karışık yetiştirildiği zaman macar fiğine 5-6 kg tahıl tohumu karıştırılmalı veya tahıl, macar fiği ekiminden önce tarlaya serpilmelidir. Ekim ağır topraklarda 2-4 cm, hafif topraklarda 4-6 cm derinliğe yapılmalıdır. Ekimden sonra tohum yatağının özellikle kabarık topraklarda merdane geçirilerek bastırılması faydalıdır.  

Gübreleme

Gübre olarak, macar fiği ot üretimlerinde 20-25 kg/da amonyum sülfat (4-5 kg N/da), 7.5-15 kg/da  TSP (3-6 kg P2O5/da) uygulanmalıdır. Azot ve fosforlu gübrenin ikisi birlikte 25 kg/da DAP gübresi uygulanarak da verilebilir. Toprak analizlerine göre gübre miktarları azaltılabilir.

Sulama

Macar fiği kurağa dayanıklı olmasına rağmen sulanabilen arazilerde daha fazla üretim yapar. Sulama imkanı varsa sonbahar ekimlerinde yağmur yağmadığı taktirde çıkış sağlamak için sulama yapılmalıdır. Yaz aylarında yağışlar yetersiz ise, mümkünse yağmurlama sulama, değilse bitkileri yatırmayacak şekilde salma sulama yapılmalıdır. Yağışlar kesildikten  sonra 15’er gün arayla  en az iki defa sulanmalıdır 

Ot Hasadı

Macar fiği ot için hasat edilecekse bitkilerin alt kısımlarındaki baklaların tam olarak dolduğu dönemde biçim yapılmalıdır. Eğer tahıllarla karışık yetiştirilmişse tahılın (arpa/buğday/yulafın) süt olum çağında biçilmelidir

Tohum Üretimi

Tohum üretimi için yetiştirilen macar fiği daha seyrek ekilmelidir. Genel olarak 6-8 kg tohumluk ve 25-30 cm sıra aralığı tavsiye edilir. Ekim ve sulanması ot üretimlerindeki gibi yapılır. Ot üretiminden farklı olarak tohum üretimlerinde daha az azotlu gübre verilmelidir. Dekara 7-10 kg amonyum sülfat, 10-15 kg TSP gübresi tavsiye edilir.

Macar fiğinde olgunlaşan baklalar kolayca açıldığı için tohum dökme oranı yüksektir. Bu nedenle tohum hasadında geç kalınmamalıdır. Bitkilerdeki alt baklaların kahverengi renk alıp açılmaya hazır olduğu devrede tohum için hasat yapılmalıdır.

 

NOT: Ürün fiyatları ile ilgli Birliğimizle görüşebilirsiniz.

 

 

 

Çok Bakılan ÜRÜNLER