FLORA - K

0,00 TL

03 Nisan 2013 10:41 | 5742 kez incelendi

Facebook'ta Paylaş

FLORA - K

FLORA - K  - Mera Karışımı

KURU ÇAYIR MER'A – SULU ÇAYIR MER’A KARIŞIMI

- Çok yüksek besin değerleri ihtiva eden özel bir karışımdır.
- Strese (sert kışlar gibi) ve kuraklığa dayanıklı sürekli çayır-mera
  karışımıdır.
- Lezzetli, kolay sindirilebilir, enerji ve protein oranı yüksek bir kaba
  yemdir.
- Süt, kondisyon ve besi artışı sağlar, tüylerde parlaklık meydana gelir.
- Mükemmel zemin örtüsüne sahiptir.
- Susuzluğa toleranslıdır.


EKİM ZAMANI: Sonbahar ve erken ilkbahar aylarında ekim yapılır.

TAVSİYE EDİLEN EKİM BÖLGESİ:

Flora K1: Akdeniz sahil şeridi, Adana
Flora K2: Ege, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri
Flora K3: İç Anadolu, Marmara, Karadeniz
Flora K4: Doğu Anadolu, Sivas

TOHUM YATAĞI: Düz tesviye edilmiş ve sıkıştırılmış olmalıdır.

EKİM DERİNLİĞİ ve ŞEKLİ: 1,5 – 2 cm olacak şekilde sürgü altı veya mibzerle toprak sıkıştırılarak ekim yapılır. Flora-K hem ziraat yapılabilen tarlalara hem de işleme imkanı olmayan çalılık ve ormanlık arazilerdeki doğal mera alanlarına sonbahar yağmurlarıyla birlikte veya ilkbaharda erkenci ekilir. Mümkünse bu arazilerde tohum saçıldıktan sonra hayvan sürüleri dolaştırılarak toprağın karışması ve sıkıştırılması sağlanmalıdır.

GÜBRELEME: Ekimden önce tohum yatağına 15*15*15 NPK ile dekara 25-30 kg gübreleme yapılmalıdır. Bitkinin çıkışından 15 gün sonra dekara 20-25 kg % 33’lük Amonyum nitrat uygulaması yapılmalıdır. Her biçim ve otlatmadan sonra aynı şekilde gübreleme yapılması tavsiye edilir. Kışa girerken dekara 25 kg 15*15*15 NPK uygulanması bitkinin kök yapısının güçlenmesi açısından çok faydalıdır.

SULAMA: Sonbaharda yağışlı aylarda yağışlar takip edilerek ekildiğinde bitkinin çimlenmesi ve gelişmesi için mevsimsel yağış yeterli olabilir. Yeterli olmazsa ilave sulama yapılmalıdır. Genellikle tohumlar 7-21 gün arasında çimlenir. Yağışın olmadığı aylarda ekildiğinde çimlenme, ilk çıkış ve fide aşamalarında toprağın üst tabakasının nem oranının korunması için ekimi takip eden 3 hafta az miktarda ancak sık sulama yapılmalıdır.

YABANCI OT KONTROLÜ: FLORA-K ilerleyen süreçte yabancı otlara yaşama şansı tanımaz. İlk çıkıştan sonra yabancı ot görülürse biçimler biraz erkene alınır. 1-2 biçimden sonra tarlada yabancı ot kaybolur.

BESLEME: FLORA-K çok yüksek besin değerleri ihtiva eden özel bir karışımdır. Hayvanlar severek yer. Süt hayvanlarında yüksek süt artışı sağlar. Gazlı şişlik ve ishale neden olmaz. Kondisyon ve besi artışı sağlar tüylerde parlaklık meydana gelir. Ayak ve tırnak sağlında iyileşme, dişi hayvanların döl verimlerinde de olumlu gelişme sağlar.

OT ÜRETİMİ VE VERİMİ: Otlatma için çok uygundur. Otun fazlası biçilip kuru ot ve silaj yapılarak değerlendirilebilir. Mümkünse ekili alanı bir kez biçtikten sonra otlatmaya geçilmelidir. Otlatma yüksekliği 25 cm’dir. Ekili alan ikiye veya üçe bölünerek otlatma yapılmalıdır. Bir alan otlatılırken önceki otlatılan parçanın gübrelenmesi , mümkünse sulaması yapılır. 8 cm’den daha derin otlatmalardan kaçınılmalıdır. Çamurda otlatma yapılmamalıdır.  Aşırı otlatma mer’anın ömrünü kısaltır. Yaz kurağında bitkinin kök yapısının zarar görmemesi için dikkatli otlatma yapılmalıdır. Sonbahar yağmurlarıyla mer’a tekrar yeşerir ve otlar büyümeye başlar. Mer’a yeterli yüksekliğe ulaşmadan (20-25 cm) hayvanlar otlatılmamalıdır. Yağışın durumuna göre yılda birkaç kez biçim yapılabilir. Biçim, bitki boyu 35-40 cm’ye ulaştığında yapılmalıdır. 6 cm’den daha kısa biçim yapılmamalıdır.

 

NOT: Ürün fiyatları ile ilgli Birliğimizle görüşebilirsiniz.


 

Çok Bakılan ÜRÜNLER