POLYBRA - YEM ŞALGAMI

0,00 TL

03 Nisan 2013 10:32 | 10487 kez incelendi

Facebook'ta Paylaş

POLYBRA - YEM ŞALGAMI

POLYBRA- Brasica rapa rapa ( Yem Şalgamı )

- Çok iyi sindirilebilen , yüksek verimli 
  tetraploid hayvan  yem şalgamı çeşididir.
- Yaprakları ve kökü koyun, düve, sığır ve süt
  inekleri tarafından iştahla yenir.
- Dönüme atılan tohum miktarının az, alınan
  verimin çok olmasından dolayı maliyeti çok düşüktür.
- Düzenli olarak yedirildiğinde süt veriminde
  günlük 4-5 Kg artış sağlanır
.EKİM ZAMANI:
Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde Ağustos ayı içinde;
Doğu Anadolu’da 15-31 Temmuz arası;  
Orta Anadolu’da 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında yapılmalıdır.

TOHUM MİKTARI: Tohum yatağının yapısına göre dekara 300-350 gram, metrekareye 25-40 gram arası tohum yoğunluğu yeterlidir.

TOHUM YATAĞI: İyi sürülmüş, sıkıştırılmış ve tesviye edilmiş olmalıdır.

EKİM DERİNLİĞİ: 1,5-2 cm.

SIRA ARALIĞI: 20-35 cm sıra aralıklı veya serpme ekim yapılabilir. Tohumun atılmasından sonra tohumu örtmek üzere arazi tırmıklanır.

GÜBRELEME:
Ekimden Önce:
7-10 kg (Saf) N/dekar (Erken ekim için 10 kg, geç ekim için 7 kg)
10 kg (Saf) P/dekar
5-10 kg (Saf) K/dekar
Çıkıştan sonra azot uygulanmamalıdır.

SULAMA: Genellikle tohumlar ekimden 5 gün sonra çıkarlar. Çimlenme, çıkış ve fide aşamalarında toprağın üst tabakasının nem oranının korunması için, ekimi takip eden 2-3 hafta içinde az miktarlarda ancak sık sık sulama yapmak gereklidir. Bitkinin gelişmesinden sonra ise sulama, buharlaşma oranına bağlı olarak yapılmalıdır. Her sulama için uygulanması gereken en uygun su miktarı 30 mm’dir. (30.000 lt/da)

YABANCI OT KONTROLÜ: Bitki boyu yüksekliği 3-7 cm iken, eğer serpme yapıldıysa araziyi tırmıklamak suretiyle, sıra aralıklı ekim yapıldıysa araziyi çapalamak suretiyle yabancı ot kontrolü yapılır.

HASAT: Ekimden, 2,5-3 ay sonra hasada başlanabilir. Eksi 6 derece ile eksi 10 dereceye kadar olan gece donları ürüne zarar vermez. Yem şalgamları genel olarak el ile toplanmaktadır. 1 dekar alanın hasadı 5-6 saat arasında bir kişi ile yapılmaktadır. Araziye hat çekerek, ürünü hayvanlara ezdirmeden otlatma da yaptırılabilir.

BESLEME: Hayvanlara köklerle birlikte yaprakları da yedirilmektedir. Yem şalgamları taze olarak yedirilmelidir. Günde 40 kg’dan fazla yedirilmemelidir. Genel olarak hayvanların kuru madde alımının %50’sini geçmemelidir.

VERİM: Dekara verimi 7,5-10 ton arasındadır. Bunun %45’i kök  %55’i yapraklardan, oluşmaktadır. Köklerdeki kuru madde oranı %8,5 yapraklardaki ise %9,5’tir. Kuru maddedeki protein oranı yumruları için %11, yaprakları için %18’dir.

 

NOT: Ürün fiyatları ile ilgli Birliğimizle görüşebilirsiniz.

 

 

Çok Bakılan ÜRÜNLER